HISTORIEK

Wandelen in het land zonder grenzen.

errhh.jpg

Moet Euregio Maas-Rijn nog voorgesteld worden?

Dit is een van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa. Deze regio die zich in het stroomgebied van de beide rivieren Maas en Rijn en op het snijvlak van de grenzen van Nederland, België en Duitsland bevindt, verenigt de Regio Aken, het zuidelijke gedeelte van de Nederlandse provincie Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België. De Euregio Maas-Rijn behartigt de belangen van circa 3,9 miljoen inwoners van deze regio. Sinds 1990 werken de partnerregios gericht naar elkaar toe inzake economie, toerisme, natuur, milieu, verkeer en andere voor haar inwoners belangrijke domeinen.

Euregionale samenwerking-oprichting Stichting Euregio Marching Trophy (EMT)


In dit toekomstgerichte kader hebben zes bevriende wandelverenigingen uit de Euregio in 2007 besloten tot een intensieve samenwerking. Het betrof:
uit Nederlands Limburg, Wandelsportvereniging De Veldlopers Gulpen en JO-NE Vijlen; uit Belgisch Limburg, de Berg- & Boswandelaars Voeren en de Heikneuters Genk; uit Wallonië, Les Marcheurs de l’Alliance Warsage en
uit Duitsland Touristenverein 1910 Venwegen.

Alle deze wandelverenigingen zijn lid van het I.V.V. en zijn lid van één van de wandelbonden N.W.B/L.W.B. (NL), V.V.R.S. (B), V.W.F. (B), F.F.B.M.P.(B) en D.V.V. (BRD) binnen de Euregio.

Deze intensieve internationale samenwerking heeft op 29 juli 2008 geleid tot de oprichting van de Stichting Euregio Marching Trophy (EMT).
 
Doel Stichting EMT

Het doel van de Stichting EMT is primair de regio, haar rijke natuur en haar culturele rijkdom in de brede zin des woords te promoten. Daarbij beoogd zij zoveel mogelijk mensen uit alle windstreken, jong en oud, onze prachtige omgeving te leren kennen en aan te zetten tot wandelen. Zij ontdekken de prachtige natuur van de streek en leggen contacten met de medewandelaars, over de grenzen heen. Uiteindelijk zullen deze uitwisselingen leiden tot een regelmatig bezoek aan de Euregio en bijdragen tot de verdere economische ontwikkeling van onze streek.

Secundaire doelstelling van de Stichting EMT is jaarlijks binnen de Euregio een internationale wandeltrofee te organiseren onder de naam EUREGIO MARCHING TROPHY, verkort EMT genoemd. Als basisprincipe geldt dat alle bij de EMT aangesloten wandelverenigingen (EMT partners) jaarlijks één wandeling organiseren in het kader van deze EMT. Daarbij zorgen zij dat de startlokalen en rustposten ruimschoots voorzien zijn van spijs en drank tegen wandelvriendelijke prijzen. De voorgestelde afstanden moeten haalbaar zijn voor alle wandelaars, jong en oud. Ook mindervaliden mogen niet worden vergeten. Er worden geen minimum snelheden opgelegd. Iedereen wandelt op eigen tempo, volgens eigen mogelijkheden.

De EUREGIO MARCHING TROPHY staat niet alléén open voor wandelclubs of comités, maar ook voor alle individuele wandelaars, al dan niet aangesloten bij een wandelvereniging en/of Bond. De verschillende organisaties zijn eveneens toegankelijk voor wandelaars die niet aan het complete EUREGIO MARCHING TROPHY programma kunnen deelnemen.
Alle individule wandelaars die in een tijdspanne van twee jaar alle deelnemende clubs bezoeken worden beloond met een “EUREGIO MARCHING TROPHY” aandenken in de vorm van een EMT badge.